Изложба

Изложба WoSign

2020-12-09
WoSign има патентиран производ со целосно независни права на интелектуална сопственост-Connection King, кој има многу предности како што се заштеда на енергија и заштита на животната средина, брзо поврзување, стабилни перформанси, заштеда на жици, заштеда на време и отпорност на корозија.